შეავსე ფორმა
Logo
პოლიტიკური პარტიების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრამები და მათი ექსპერტული შეფასება
27 დეკემბერი 2013

2012 წლის არჩევნები საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს თარიღად უნდა მივიჩნიოთ. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომი ოცწლიანი პერიოდის განმავლობაში ეს არჩევნები გამორჩეული იყო იმით, რომ უპრეცედენტოდ მაღალი აღმოჩნდა მის საბოლოო შედეგთან დაკავშირებული გაურკვევლობის ხარისხი და ასევე მმართველ პოლიტიკურ გუნდსა და მის მთავარ კონკურენტს შორის მიმდინარე პაექრობის სიმწვავე.

ფინანსური სიჯანსაღის ინდიკატორები საინვესტიციო გარემოს შეფასებისთვის – I ფაზა
30 სექტემბერი 2013

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

რეგიონული განსხვავებები საქართველოში
28 ივნისი 2013

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ეროვნული კონკურენტუნარიანობის ანგარიში
29 მარტი 2013

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

IMF Presents Regional Economic Outlook at ISET
22 ნოემბერი 2012

On November 20, 2012, Azim Sadikov, a Senior Economist from the IMF’s Resident Representative Office in Georgia, delivered a presentation of the IMF’s annual report on the “Caucasus and Central Asia [CCA] Regional Economic Outlook” to ISETers. The presentation covered an analysis of current and projected macroeconomic trends on both the global and CCA regional scale.

შეავსე ფორმა