შეავსე ფორმა
Logo
Yaroslava Babych Was a Speaker at a Conference on Industrial Policy for the Development of Georgia
27 აპრილი 2016

On 25 May 2016 ISET faculty member and head of the Macroeconomic Policy Research Center at ISET's Policy Institute, Dr. Yaroslava Babych, was an invited panel speaker at the conference on Industrial Policy for the Development of Georgia, organized by the Centre for Social Studies of Georgia.

ოპტიმალური საინვესტიციო მოდელი საქართველოსთვის
30 ნოემბერი 2015

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

კარგი სამუშაო ადგილები ინკლუზიური განვითარებისთვის
16 ნოემბერი 2015

კვლევის მიზანია აზიის განვითარების ბანკისა და სხვა განვითარების პარტნიორებისთვის სამუშაოს გაუმჯობესებისთვის საჭირო რეკომენდაციების წარდგენა და გნავითარებადი ქვეყნების მხარდაჭერა მათ მიერ განხორციელებული პროექტებისა დ ოპერაციების ფარგლებში ინკლუზიური ზრდისთვის საჭირო პირობების შექმნაში.

შიდა რესურსების მობილიზაციის გაძლიერება
30 ივნისი 2015

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის დერეფნის ზემოქმედება
30 ივნისი 2015

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა