შეავსე ფორმა
Logo
ADB-Asian Think Tank Development Forum
16 სექტემბერი 2015

ISET Policy Institute is the only member think tank of Asian Think Tanks Network from Georgia. The network involves cooperation among key think tanks in Asia and the Pacific to share knowledge on development experiences and policy lessons. Its members are Asian think tanks working on sustainable development and inclusive growth.

ინკლუზიური ზრდის დიალოგი: მცირე და საშუალო საწარმოები და მათი მნიშვნელობა საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისთვის
22 მაისი 2014

აღნიშნული დებატის მონაწილეებმა განიხილეს ის სამომავლო ნაბიჯები, რაც საჭიროა საქართველოში მცირე და საშუალო საწარმოების ზრდისთვის, რადგან სექტორი ეკონომიკის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. ექსპერტების ჯგუფში შედიოდნენ გამომსვლელები, რომლებიც წარმოადგენდნენ მთავრობას, მცირე და საშუალო საწარმოებს, საფინანსო სექტორს, აკადემიურ წრეებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ბიზნესებსა და ბიზნეს-ასოციაციებს.

ინკლუზიური ზრდის სტრატეგიები: კეთილი განზრახვებით მოკირწყლული გზა
17 მარტი 2014

ცოტა ხნის წინ საქართველოს მთავრობის მიერ გამოქვეყნებული სტრატეგიის პროექტი „საქართველო 2020“ მიზნად ისახავს „ეკონომიკური ზრდის მიერ მოტანილი სიკეთით ისარგებლოს საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა“. თუმცა დოკუმენტის წაკითხვისას ჩნდება ბუნებრივი მილიონდოლარიანი კითხვა: როგორ შეიძლება ინკლუზიური ზრდის მიღწევა რეალობაში?

საქართველო — „კავკასიური ვეფხვი“?
03 მარტი 2014

14 თებერვალს საქარათველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ ქვეყნის სოციო-ეკონომიკური განვითარების პროექტი — საქართველო 2020 გამოაქვეყნა. ეს დოკუმენტი მოიცავს მომავალი რამდენიმე წლის სოციო-ეკონომიკური გამოწვევების ანალიზსა და მათთან გამკლავების სტრატეგიას. დოკუმენტის თანახმად, ძირითად მიზანს ქვეყნის სტაბილური და ინკლუზიური ზრდის მიღწევა წარმოადგენს.

Debate on Vocational Education and Training (VET) in Georgia
31 იანვარი 2014

On January 31, 2014, ISET hosted the third of a series of events concerning inclusive growth. The topic of the event was Vocational education and training (VET) in Georgia.

შეავსე ფორმა