შეავსე ფორმა
Logo
ივნისი 2022 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
08 აგვისტო 2022

2022 წლის ივნისში საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში 1,485 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა. აღნიშნული მაჩვენებელი, წინა წელთან შედარებით, სრული წარმოების 12%-იან ზრდას წარმოადგენს (2021 წლის ივნისში სრული წარმოება 1,323 მილიონი კილოვატსაათი იყო).

მაისი 2022 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
04 ივლისი 2022

2022 წლის მაისში საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში 1,461 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა. აღნიშნული მაჩვენებელი, წინა წელთან შედარებით, სრული წარმოების 20%-იან ზრდას წარმოადგენს (2021 წლის მაისში სრული წარმოება 1,221 მილიონი კილოვატსაათი იყო).

როგორ შეიძლება გახდეს საქართველოს ენერგეტიკის სექტორი უფრო უსაფრთხო – გამოწვევები და შესაძლებლობები
13 ივნისი 2022

ევროკავშირის მაგალითზე ნათელი გახდა, თუ რა დიდი საფრთხის შემცველი შეიძლება აღმოჩნდეს ერების ეკონომიკური განვითარებისათვის ენერგოსაჭიროებების დასაკმაყოფილებლად მეტწილად ერთ ქვეყანაზე დამოკიდებულება და რა დიდ გამოწვევებთანაა დაკავშირებული ენერგოუსაფრთხოების მიზნის მიღწევა, როდესაც უმეტესწილად ერთ სახელმწიფოზე ხარ დამოკიდებული საკვანძო ენერგოპროდუქტების მოწოდების მხრივ.

აპრილი 2022 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
27 მაისი 2022

2022 წლის აპრილში საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში 1125 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა (დიაგრამა 1). აღნიშნული მაჩვენებელი, წინა წელთან შედარებით, სრული წარმოების 36%-იან ზრდას წარმოადგენს (2021 წლის აპრილში სრული წარმოება 825 მილიონი კილოვატსაათი იყო).

Q3-4, 2021 | ენერგეტიკის ბაზრის მიმოხილვა
24 ივნისი 2022

ენერგეტიკის ბაზრის მიმოხილვის 2021 წლის მე-3 და მე-4 კვარტლების ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა