შეავსე ფორმა
Logo
რა გავლენას ახდენს სურსათის უვნებლობის კანონმდებლობა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით ვაჭრობაზე?
22 ივნისი 2020

2014 წლის 27 ივნისს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებასა და თანმდევ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებას (Deep and Comprehensive Free Trade Area – DCFTA) მოეწერა ხელი, რომელიც განსაზღვრავს სანიტარიულ და ფიტოსანიტარიულ (Sanitary and Phytosanitary – SPS) ზომებს, სურსათის უვნებლობის სტანდატებსა და ტექნიკურ რეგულამენტს, რაც, ვაჭრობის თვალსაზრისით, ევროპის ბაზრებზე წვდომის აუცილებელი წინაპირობაა.

Pati Mamardashvili Held a Presentation on Agricultural Exports
20 მარტი 2019

On March 20, 2019, Pati Mamardashvili presented at the meeting of the Agricultural Innovation Committee of the Georgian Academy of Agricultural Sciences. The meeting was attended by members of the academy, as well as representatives of the Ministry of Environmental Protection and Agriculture.

ISET's Salome Gelashvili Presents Dairy Sector Research Paper
17 დეკემბერი 2018

On December 17, Salome Gelashvili, the Deputy Head of the APRC, presented a policy paper entitled “Challenges of Executing Technical Regulation of Dairy Products” to representatives of the dairy sector. The meeting was organized in the framework of the Supporting Food and Agriculture Business Support Organizations in DCFTA and SME Policy Implementation project.

დიდი მოლოდინი: ზრდის თუ არა DCFTA საქართველოს ეკონომიკურ და ექსპორტის პოტენციალს?
09 ივლისი 2018

2014 წლის 27 ივნისს საქართველომ და ევროკავშირმა ხელი მოაწერეს ასოცირების შესახებ შეთანხმებას და მის განუყოფელ ნაწილს თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ ღრმა და ყოვლისმომცველ შეთანხმებას. 2016 წლის 1-ელ ივლისს DCFTA სრულად შევიდა ძალაში. მანამდე საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ვაჭრობას მდგრადი განვითარებისა და კარგი მმართველობის სპეციალური მექანიზმი არეგულირებდა. ამ მექანიზმის ნაწილი იყო პრეფერენციათა განზოგადებული სისტემა+, რომელსაც 2005 წელს მოეწერა ხელი.

Rati Kochlamazashvili Moderated the Georgian Farmers Congress on DCFTA
15 ივნისი 2018

On June 15, 2018, the Farmers’ Congress took place at hotel Betsy’s in Tbilisi. The congress discussed the opportunities and challenges of the EU-Georgia Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), focusing on small and medium-size farmers and agricultural cooperatives.

შეავსე ფორმა