შეავსე ფორმა
Logo

RIA

საქართველოს მოსავლის დაზღვევის რეფორმის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
ორშაბათი, 30 ნოემბერი, 2015

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა