შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი ანგარიშები

ქარის ენერგია როგორც ელექტროენერგიის გამომუშავების სეზონური არასტაბილურობის შემცირების გზა საქართველოში
ორშაბათი, 30 დეკემბერი, 2013

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა