შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი ანგარიშები

საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის კვლევებისა და ტრენინგის საჭიროებების შეფასება
პარასკევი, 30 სექტემბერი, 2011

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა