შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი ანგარიშები

პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორები საქართველოში
ხუთშაბათი, 30 ივნისი, 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა