შეავსე ფორმა
Logo

პოლიტიკის დოკუმენტები

ენერგო ინტენსიური წარმოების პოტენციალი საქართველოში
სამშაბათი, 30 ივნისი, 2015

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული პოლიტიკის დოკუმენტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა