შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
ენერგია წარმოების მთავარი ფაქტორია ეკონომიკის ყველა სექტორში; ენერგიაზე მოთხოვნა ეკონომიკური აქტივობის სტაბილური ზრდის შესაბამისად იზრდება. ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა, რომელსაც 2017 წელს ჩაეყარა საფუძველი, საქართველოს ელექტროენერგიის სექტორში არსებულ ძირითად ტენდენციებსა და მნიშვნელოვან მოვლენ
ებს აანალიზებს. მიმოხილვაში გაანალიზებულია ის ტენდენციები, რომლებიც ახასიათებს საქართველოს ელექტროენერგიის სექტორს საანგარიშო პერიოდში (მოხმარება, გამომუშავება, იმპორტი, ექსპორტი, ბაზრის კონცენტრაცია).
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
სექტემბერი, 2022 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
14 ნოემბერი 2022

2022 წლის სექტემბერში საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში 1,194 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა. აღნიშნული მაჩვენებელი, წინა წელთან შედარებით, სრული წარმოების 8%-იან ზრდას წარმოადგენს (2021 წლის სექტემბერში სრული წარმოება 1,101 მილიონი კილოვატსაათი იყო).

აგვისტო 2022 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
26 სექტემბერი 2022

2022 წლის აგვისტოში საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში 1,401 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა. აღნიშნული მაჩვენებელი, წინა წელთან შედარებით, სრული წარმოების 16%-იან ზრდას წარმოადგენს (2021 წლის აგვისტოში სრული წარმოება 1,203 მილიონი კილოვატსაათი იყო).

ივლისი 2022 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
05 სექტემბერი 2022

ISET-

ივნისი 2022 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
08 აგვისტო 2022

2022 წლის ივნისში საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში 1,485 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა. აღნიშნული მაჩვენებელი, წინა წელთან შედარებით, სრული წარმოების 12%-იან ზრდას წარმოადგენს (2021 წლის ივნისში სრული წარმოება 1,323 მილიონი კილოვატსაათი იყო).

მაისი 2022 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
04 ივლისი 2022

2022 წლის მაისში საქართველოს ელექტროსადგურებმა ჯამში 1,461 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა. აღნიშნული მაჩვენებელი, წინა წელთან შედარებით, სრული წარმოების 20%-იან ზრდას წარმოადგენს (2021 წლის მაისში სრული წარმოება 1,221 მილიონი კილოვატსაათი იყო).

შეავსე ფორმა