შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ბიზნესის განწყობის ინდექსი: კვირიკაშვილის ეფექტი – Q1 2016
16 მარტი 2016

ბიზნესის განწყობის ინდექსი საქართველოში მცირედით, [-100;100] სკალაზე 11-დან 14-მდე გაიზარდა. ფიქსირდება მკვეთრი და უეცარი გაუმჯობესება ბიზნესის მოლოდინების ინდექსში. 

დაფიქსირებული ბიზნეს სექტორის ენთუზიაზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ბოლოდროინდელი, ბიზნეს სექტორზე ორიენტირებული რეფორმებით.

მოგების გასადახადით დაბეგვრის რეჟიმის ცვლილება ესტონური მოდელის მიხედვით, ძირითადი საშუალების იმპორტზე დღგ-ის გადახდის ვადის გადავადება, გამარტივებული საგადასახადო რეჟიმი და ა.შ. ის მთავარი რეფორმებია, რომლებსაც აქტიურად განიხილავს ახალი პრემიერი.

შეავსე ფორმა