შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ბიზნესის განწყობის ინდექსი
ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის ყოველკვარტალური ბიზნესის განწყობის ინდექსი (BCI) 2013 წლის დეკემბრიდან ბიზნესის საინფორმაციო სააგენტოსა (BIA) და საერთაშორისო სავაჭრო პალატა საქართველოსთან (ICC Georgia) თანამშრომლობით ხორციელდება. ბიზნესის განწყობის ინდექსი ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის ვებ-გვერდსა და ქართ
ულ მედიაში ქვეყნდება. ინდექსი 3 ქვეინდექსისაგან შედგება: მიმდინარე მდგომარეობის ინდექსი, ბიზნესის მოლოდინების ინდექსი და გასაყიდი ფასების მოლოდინების ინდექსი. ინდექსი მოიცავს ეკონომიკის შემდეგ სექტორებს:  მომსახურება, საცალო ვაჭრობა, სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა, ფინანსური მომსახურება, მშენებლობა და სხვა სექტორები. თითოეული სექტორისთვის ბიზნესის განწყობის ინდექსი ითვლება ონლაინ კითხვარების გამოყენებით, რომლის სამიზნეს ბიზნესის მაღალი რანგის ხელმძღვანელები არიან.
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
ბიზნესის განწყობის ინდექსი: თვითაღსრულებადი მოლოდინები მოქმედებაში? – Q2 2016
15 ივნისი 2016

ბიზნესის განწყობის ინდექსი საქართველოში [-100; +100] სკალაზე 2016 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 12 პროცენტული ერთეულით გაუმჯობესდა. საქართველოს კერძო სექტორის ბიზნესის მოლოდინების ინდექსი გაუმჯობესდა 12 ერთეულით და 50 ინდექსის ერთეულს მიუახლოვდა.

ბიზნესის განწყობის ინდექსი: კვირიკაშვილის ეფექტი – Q1 2016
16 მარტი 2016

ბიზნესის განწყობის ინდექსი საქართველოში მცირედით, [-100;100] სკალაზე 11-დან 14-მდე გაიზარდა. ფიქსირდება მკვეთრი და უეცარი გაუმჯობესება ბიზნესის მოლოდინების ინდექსში. დაფიქსირებული ბიზნეს სექტორის ენთუზიაზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ბოლოდროინდელი, ბიზნეს სექტორზე ორიენტირებული რეფორმებით.

ბიზნესის განწყობის ინდექსი: მოლოდინები ბევრად უფრო რეალისტურია - Q4 2015
15 დეკემბერი 2015

ბიზნესის განწყობის ინდექსი საქართველოში მცირედით, [-100;100] სკალაზე 14-დან 11-მდე შემცირდა. ვაჭრობისა და ფინანსურმა სექტორებმა განსაკუთრებით დიდი კლება განიცადეს, მაშინ, როდესაც სოფლის მეურნეობის სექტორის განწყობა გაიზარდა.

ბიზნესის განწყობის ინდექსი: აღდგენის ნიშნები - Q3 2015
15 ივლისი 2015

2015 წლის მეორე კვარტალში მკვეთრი ვარდნის შემდეგ, ბიზნესის განწყობა გაუმჯობესდა მესამე კვარტალში. არსებული მოლოდინების შესაბამისად, აპრილი, მაისი და ივნისი მართლაც არ აღმოჩნდა სახარბიელო პერიოდი ქართული ბიზნესისთვის.

ISET-ის ბიზნესის ნდობის ინდექსმა ყველა დროის ყველაზე დაბალ მაჩვენებელს მიაღწია, მეწარმეთა მოლოდინები პესიმისტურია - Q2 2015
15 აპრილი 2015

2014 წლისა და 2015 წლის პირველი კვარტლის სტაბილურად ოპტიმისტური განწყობის შემდეგ, საქართველოს ბიზნესის ნდობა გაუარესდა. ბიზნესის ნდობის ინდექსმა 2015 წლის მეორე კვარტალში ისტორიულ მინიმუმს მიაღწია და [-100, 100] სკალაზე 3,6 შეადგინა. ეს, 2015 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით, როდესაც ინდექსის მაჩვენებელი 24,5 იყო, მნიშვნელოვანი გაუარესებაა.

შეავსე ფორმა