შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ბიზნესის განწყობის ინდექსი: მეორე ტალღა
28 ოქტომბერი 2020

2020 წლის IV კვარტლისთვის ბიზნესის განწყობის ინდექსი (BCI) 18.7 პუნქტით შემცირდა და -28.6-ს გაუტოლდა წინა კვარტალში საგრძნობი გაუმჯობესების შემდეგ. ბიზნესის განწყობა გაუარესდა ყველა სექტორში, ვაჭრობისა და საფინანსო სექტორის გარდა. ყველაზე დიდი შემცირება სამშენებლო სექტორში დაფიქსირდა. BCI-ის უარყოფითი ცვლილება 2020 წლის IV კვარტლისთვის მნიშვნელოვნად პესიმისტურმა მოლოდინებმა განაპირობა.

მიმდინარე მდგომარეობის ინდექსი, რომელიც კომპანიების მიერ გასული კვარტლის განმავლობაში საკუთარი ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებას ეყრდნობა, მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა, 2020 წლის III კვარტალთან შედარებით მხოლოდ 0.2 პუნქტით გაიზარდა და 2020 წლის IV კვარტლისთვის -40.4-ს მიაღწია. მიმდინარე მდგომარეობის ყველაზე დიდი გაუარესება სამშენებლო სექტორში დაფიქსირდა.

ბიზნესის მოლოდინების ინდექსი, რომელიც გვიჩვენებს, რამდენად ოპტიმისტურად არის განწყობილი ბიზნეს სექტორი მომავლის მიმართ, 2020 წლის III კვარტლის გაუმჯობესების შემდეგ მკვეთრად გაუარესდა და ახალ ისტორიულ მინიმუმს, -41.7 პუნქტს მიაღწია. 2020 წლის IV კვარტლისთვის მოლოდინების გაუარესება ყველა ეკონომიკურ სექტორში დაფიქსირდა, გარდა ვაჭრობისა.

გასაყიდი ფასების მოლოდინების ინდექსი გაიზარდა და 2.7 პუნქტს მიაღწია. ეს მნიშვნელობა გვიჩვენებს, რომ ბიზნესების უფრო დიდი წილი ვარაუდობს ფასების გაზრდას საკუთარ პროდუქტზე. ფასების შემცირებას მხოლოდ მომსახურების და სოფლის მეურნეობის სექტორებში ელოდებიან.

2020 წლის IV კვარტლისთვის მოთხოვნისა და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის სიმცირე ბიზნეს საქმიანობისთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვან შემზღუდველ ფაქტორებად იქცა, განსაკუთრებით დიდი კომპანიებისთვის, რაც, "სხვა" ფაქტორების წილის ზრდასთან ერთად, შესაძლოა ასახავდეს COVID-19-ის შემგომი ბიზნეს გარემოს მდგომარეობას. 

შეავსე ფორმა