შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსი
17 ივლისი 2015

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის მეთოდოლოგიის ტექსტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა