შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

14 აგვისტო, 2015 | საკვები პროდუქტების ფასები და გაცვლითი კურსი
14 აგვისტო 2015

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2015 წლის 14 აგვისტოს ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა