შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

30 სექტემბერი, 2015 | ქართული საკვები პროდუქტების ფასები ეცემა
30 სექტემბერი 2015

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2015 წლის 30 სექტემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა