შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

15 ოქტომბერი, 2015 | შემოდგომა დიდი გარიგებების დროა
15 ოქტომბერი 2015

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2015 წლის 15 ოქტომბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა