შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

15 იანვარი, 2017 | საკვები პროდუქტებს ცეცხლის ფასი აქვს
19 იანვარი 2017

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2017 წლის 15 იანვრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა