შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

15 მარტი, 2017 | სასტიკი კონკურენცია სუპერმარკეტებს შორის?
04 მარტი 2017

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2017 წლის 15 მარტის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა