შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

15 სექტემბერი, 2017 | საკვები პროდუქტების ფასები იზრდება!
15 სექტემბერი 2017

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2017 წლის 15 სექტემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა