შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

15 ოქტომბერი, 2017 | ზამთარი ცივი და ძვირი იქნება?
16 ოქტომბერი 2017

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2017 წლის 15 ოქტომბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა