შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

31 იანვარი, 2018 | საკვები პროდუქტების ფასები იზრდება და იზრდება!
01 თებერვალი 2018

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2018 წლის 31 იანვრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა