შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

15 დეკემბერი, 2017 | საქონლის ხორცის მზარდი ფასების პასუხის ძიებაში
15 დეკემბერი 2017

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2017 წლის 15 დეკემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა