შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მოხმარებელთა შიში და სუსტი მოთხოვნა ხაჭაპურის ინდექსს ამცირებს
02 თებერვალი 2015

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ხაჭაპურის ინდექსის 2015 წლის 2 თებერვლის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა