შეავსე ფორმა
Logo
Ambassador of Switzerland Visited ISET
27 იანვარი 2016

On Tuesday, January 26th ISET hosted a delegation of His Excellency Lukas Beglinger, Ambassador of Switzerland to Georgia, and Olivier Bürki, Counselor, Embassy of Switzerland, Regional Director South Caucasus to the Swiss Agency for Development and Cooperation SDC and State Secretariat for Economic Affairs SECO. The purpose of the visit was to get to know the new Ambassador and the new Director of SDC and SECO and discuss the strengthening and continuation of the collaboration.

Good Jobs for Inclusive Growth in Central and West Asia
17 დეკემბერი 2015

On December 14-16 ISET Policy Institute representatives participated in an inception workshop organized by the Asian Development Bank in Bangkok, Thailand. This workshop was held in the scope of the study on “Good Jobs for Inclusive Growth in Central and West Asia” (GJIG study).

Inequality, Inclusive Growth, and Fiscal Policy in Asia
19 ნოემბერი 2015

On November 18th, ISET hosted Principle Economist of Asian Development Bank, Dr. Donghyun Park, who gave a presentation on Inequality, Inclusive Growth, and Fiscal Policy in Asia.

კარგი სამუშაო ადგილები ინკლუზიური განვითარებისთვის
16 ნოემბერი 2015

კვლევის მიზანია აზიის განვითარების ბანკისა და სხვა განვითარების პარტნიორებისთვის სამუშაოს გაუმჯობესებისთვის საჭირო რეკომენდაციების წარდგენა და გნავითარებადი ქვეყნების მხარდაჭერა მათ მიერ განხორციელებული პროექტებისა დ ოპერაციების ფარგლებში ინკლუზიური ზრდისთვის საჭირო პირობების შექმნაში.

Good Jobs for Inclusive Growth in Central and West Asia
23 ოქტომბერი 2015

The International School of Economics at Tbilisi State University has signed a contract with the Asian Development Bank to contribute to a study on: “Good Jobs for Inclusive Growth in Central and West Asia”. Since obtaining independence in the early 1990s, Central and West Asian countries have made noticeable progress. However, recent economic disruptions, mainly caused by the structural decline in energy prices and the protracted devaluation of currencies in the region, are affecting jobs, remittances, and people’s general well-being.

შეავსე ფორმა