შეავსე ფორმა
Logo
იმუშავებს კვოტები?!
08 აპრილი 2018

განათლებაში, პოლიტიკაში მონაწილეობასა და პროფესიულ განვითარებაში მომხდარი არსებითი ცვლილებების მიუხედავად, ქალები მაინც ნაკლებად არიან წარმოდგენილი წამყვან პოლიტიკურ პოზიციებზე. ამ მხრივ არც საქართველოა გამონაკლისი. 2017 წელს გლობალური გენდერული სხვაობის ინდექსის (GGI) მიხედვით, ქვეყანამ 94-ე ადგილი დაიკავა (144 ქვეყანას შორის), რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა ვერ ახერხებს გენდერული უთანასწორობის პრობლემის აღმოფხვრას.

Higher Education Reform in Georgia: Challenges and Opportunities
27 მარტი 2018

On 27 March 2018, the ISET Policy Institute in partnership with the World Bank and UNICEF hosted a high-level policy discussion, “Higher Education Reform in Georgia: Challenges and Opportunities”, which was the fourth in a series of education policy dialogues focused on higher education.

ISET-PI Concludes TVET Project
23 თებერვალი 2018

On February 23, ISET Policy Institute (ISET-PI) hosted a final dissemination event under the “Strengthening Entrepreneurial Training in the Formal TVET System” project, implemented within the small grants scheme of the Millennium Challenge Account – Georgia, and funded by the US Millennium Challenge Corporation.

რატომ აფინანსებს საქართველო მომავალ უმუშევრებს?
19 თებერვალი 2018

თუ საშუალო განათლებამიღებული ადამიანების რაოდენობით ვიმსჯელებთ, საქართველოში განათლების დონე მაღალია, ბევრი სხვა ყოფილი სოციალისტური ქვეყნის მსგავსად. მიუხედავად ამისა, საქართველოში ბიზნესის კეთების ყველაზე დიდი დამაბრკოლებელი გარემოება (ყოველ შემთხვევაში, 2013 წლიდან) არის „არაადეკვატური განათლების მქონე სამუშაო ძალა“. არა დანაშაული, კორუფცია, წვდომა ფინანსებზე ან მოშლილი ინფრასტრუქტურა, არამედ არაადეკვატური განათლების მქონე სამუშაო ძალა.

Executive Director
06 თებერვალი 2018

ISET Policy Institute (ISET-PI) was established in May 2011 to complement the educational mission of the International School of Economics at Tbilisi State University (ISET). ISET delivers undergraduate and graduate economics education, and is recognized by the World Bank as one of five "centers of excellence" in economics education and research in Eastern Europe and the Former Soviet Union.

შეავსე ფორმა