შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი ანგარიშები

საქართველოში ადრეული სწავლის სისტემის ხარჯებისა და დაფინანსების ყოვლისმომცველი სტრატეგიები
ოთხშაბათი, 31 ოქტომბერი, 2012

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა