შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი ანგარიშები

საქართველოში ჩარიცხვის მაჩვენებლების კლებაზე სიღარიბის გავლენის შეფასება
ხუთშაბათი, 30 აპრილი, 2015

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ავტორები

შეავსე ფორმა