შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი ანგარიშები

უმაღლესი განათლების რეფორმა საქართველოში: გამოწვევები და შესაძლებლობები
ოთხშაბათი, 27 მარტი, 2019

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა