შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი ანგარიშები

თანამშრომლობა სოფლის განვითარებისთვის საქართველოში
ხუთშაბათი, 30 იანვარი, 2014

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

დონორები

შეავსე ფორმა