შეავსე ფორმა
Logo

პუბლიკაციები

მწვანე ზრდა: როგორ შეიძლება ისარგებლოს საქართველომ?
ორშაბათი, 29 დეკემბერი, 2014

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული პოლიტიკის დოკუმენტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა