შეავსე ფორმა
Logo

პუბლიკაციები

კვალიფიკაციისა და პროფესიული განათლების შეუსაბამობა
პარასკევი, 31 ოქტომბერი, 2014

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული პოლიტიკის დოკუმენტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა