შეავსე ფორმა
Logo

პუბლიკაციები

საქართველო და სომხეთი: აღარ ვაჭრობენ?
პარასკევი, 22 აპრილი, 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული პოლიტიკის დოკუმენტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა