შეავსე ფორმა
Logo

პუბლიკაციები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის საექსპორტო პოტენციალი
კვირა, 09 აპრილი, 2017

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული პოლიტიკის დოკუმენტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა