შეავსე ფორმა
Logo

პუბლიკაციები

შემოსავლების განაწილება და სიღარიბის შემცირება საქართველოში
ოთხშაბათი, 29 აპრილი, 2020

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული პოლიტიკის დოკუმენტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა