შეავსე ფორმა
Logo

პუბლიკაციები

საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის ფისკალური შედეგები
ორშაბათი, 30 სექტემბერი, 2013

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა