შეავსე ფორმა
Logo

პუბლიკაციები

ქართული კენკრის განვითარების პერსპექტივები ევროკავშირის ბაზარზე
ორშაბათი, 05 აგვისტო, 2019

ქართველ ფერმერებში კენკროვანი კულტურების წარმოება სულ უფრო მეტი პოპულარობით სარგებლობს. სასოფლო-სამეურნეო წარმოების დივერსიფიკაციის საჭიროებისა და ევროკავშირის ბაზართან დაკავშირებული შესაძლებლობების შედეგად, სექტორს მეტი ყურადღება ექცევა როგორც ფერმერების, ისე სახელმწიფოს მხრიდან.

ამჟამად არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის პროექტი თუ სახელმწიფო პრაგრამა სწორედ ამ სექტორის განვითარებაზეა მიმართული. ამ პოლიტიკის დოკუმენტის მიზანია:

  • ძირითადი კენკროვანი კულტურების პოტენციალის მიმოხილვა ევროკავშირის ბაზარზე;
  • კენკროვნების ღირებულებათა ჯაჭვის გამოწვევებისა და შესაძლებლობების მიმოხილვა; და
  • რეკომენდაციების გაწევა კენკროვნების ღირებულებათა ჯაჭვის მონაწილეებისთვის.

პოლიტიკისდოკუმენტში წარმოდგენილი ინფორმაციის წყაროა ლიტერატურის მიმოხილვა, სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი და ინდივიდუალური ინტერვიუები მწარმოებლებთან, ექსპერტებსა და საჯარო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან.

შეავსე ფორმა