შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

Q3-4, 2021 | ენერგობაზრის მიმოხილვა
24 ივნისი 2022

ენერგობაზრის მიმოხილვის 2021 წლის მე-3 და მე-4 კვარტლების ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა