შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

Q1-2, 2021 | ენერგობაზრის მიმოხილვა
24 იანვარი 2022

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ენერგობაზრის მიმოხილვის 2021 წლის 1-ელი და მე-2 კვარტლების ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა