შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

აგრო მიმოხილვა
გამოცემის მიზანია სოფლის მეურნეობის სექტორში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების შეჯამება და მასთან დაკავშირებული ეკონომიკური მაჩვენებლების მოკლე ანალიზი. გამოცემა ოთხი ნაწილისგან შედგება: სექტორის ბოლოდროინდელი განვითარებების მოკლე მიმოხილვა; ადგილობრივი და საერთაშორისო ფასების მიმოხილვა; ვაჭრობის
მიმოხილვა, სადაც ასახულია საერთო ექსპორტსა და იმპორტში სოფლის მეურნეობის ექსპორტის და იმპორტის წილი; პოლიტიკის მიმოხილვა, რომელიც მთავრობის მიერ სექტორში გატარებული ღონისძიებების მოკლე მიმოხილვას წარმოადგენს.
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
15 ივნისი, 2016 | ქართველი მომხმარებლები სუპერმარკეტის მენეჯერებს ჭკუაში სჯობნიან?
21 ივნისი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2016 წლის 15 ივნისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

31 მაისი, 2016 | რამდენად კონკურენტუნარიანია ქართული საკვები პროდუქტების საცალო ბაზარი?
02 ივნისი 2016

Georgian retail food prices are up 1.1% y-o-y (May 2016 vs. May 2015) and 1.0% down m-o-m (compared to last month). Compared to mid-May, cheese, apple and carrot experienced the biggest price declines of 8.5%, 8.4 %, and 7.1%, respectively. The prices of cabbage, buckwheat, and peach are up by 8.3%, 8.3%, and 7.1%, respectively.

15 მაისი, 2016 | საკვები პროდუქტების ფასები ეცემა, მაგრამ რა სჭირს კიტრს??
16 მაისი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2016 წლის 15 მაისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

30 აპრილი, 2016 | თურქული და ირანული შეზღუდვების მოხსნასთან ერთად საკვები პროდუქტების ფასები ეცემა
28 აპრილი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2016 წლის 30 აპრილის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

15 აპრილი, 2016 | ქართული ხორბლის ფქვილი მსოფლიო ტრენდს მიყვება?
15 აპრილი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2016 წლის 15 აპრილის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა