შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

აგრო მიმოხილვა
გამოცემის მიზანია სოფლის მეურნეობის სექტორში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების შეჯამება და მასთან დაკავშირებული ეკონომიკური მაჩვენებლების მოკლე ანალიზი. გამოცემა ოთხი ნაწილისგან შედგება: სექტორის ბოლოდროინდელი განვითარებების მოკლე მიმოხილვა; ადგილობრივი და საერთაშორისო ფასების მიმოხილვა; ვაჭრობის
მიმოხილვა, სადაც ასახულია საერთო ექსპორტსა და იმპორტში სოფლის მეურნეობის ექსპორტის და იმპორტის წილი; პოლიტიკის მიმოხილვა, რომელიც მთავრობის მიერ სექტორში გატარებული ღონისძიებების მოკლე მიმოხილვას წარმოადგენს.
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
ოქტომბერი 2018 | აგრო მიმოხილვა
29 ოქტომბერი 2018

2015 წელს ქართული ცხვრის ბაზარზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა არაბეთის ქვეყნებიდან გაზრდილი მოთხოვნის შედეგად. თუ 2015 წლამდე ქართული ცხვარი ექსპორტზე ძირითადად აზერბაიჯანში გადიოდა, 2015 წელს საექსპორტო ბაზრებს შეემატა არაბთა გაერთიანებული საამიროები, იორდანია, ლიბანი და საუდის არაბეთი.

სექტემბერი 2018 | აგრო მიმოხილვა
30 სექტემბერი 2018

2018 წლის მეორე კვარტალში, 2017 წლის მეორე კვარტალთან შედარებით, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გამოშვება 0.8%-ით არის შემცირებული. თუმცა აღსანიშნავია ის, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები სოფლის მეურნეობის სექტორში გაზრდილია. მართალია, სოფლის მეურნეობაში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები სხვა სექტორებთან შედარებით უმნიშვნელოა, მაგრამ 2018 წლის მეორე კვარტლის მაჩვენებელი გაცილებით აღემატება წინა წლების შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებლებს.

ივნისი 2018 | აგრო მიმოხილვა
26 ივნისი 2018

2017 წელს, წინა წელთან შედარებით, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გამოშვება 2.1%-ით არის შემცირებული. წინა წელთან შედარებით, მემცენარეობაში 0.4%-იანი, მეცხოველეობაში კი 3.8%-იანი კლება ფიქსირდება. წარმოების დონის შემცირება აისახა თვითუზრუნველყოფის კოეფიცინტებზე, რომელთა უმეტესობაც ასევე შემცირებულია.

მაისი 2018 | აგრო მიმოხილვა
28 მაისი 2018

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აგრო მიმოხილვის 2018 წლის მაისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

აპრილი 2018 | აგრო მიმოხილვა
26 აპრილი 2018

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აგრო მიმოხილვის 2018 წლის მაისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა