შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

თბილისის უძრავი ქონების ბაზარზე არაფერი იცვლება, მიუხედავად წლიური გასაქირავებელი ფასების მკვეთრი ვარდნისა | ნოემბერი, 2014
12 ნოემბერი 2014

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ უძრავი ქონების ბაზრის ლაბორატორიის 2014 წლის ნოემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა