შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ლარის გაუფასურება უძრავი ქონების ფასებზე მოქმედებს | სექტემბერი, 2015
11 სექტემბერი 2015

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ უძრავი ქონების ბაზრის ლაბორატორიის 2015 წლის სექტემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა