შეავსე ფორმა
Logo
ISET's Professor Pignatti published by prestigious policymaking platform
26 ნოემბერი 2020

Christopher Hitchens, one of the greatest public intellectuals of the last four decades, famously said 'The only way for any country to get out of poverty is the empowerment of women'. Everyone at ISET would no doubt agree with him – Professor Norberto Pignatti in particular, whose latest publication examines how increasing women's participation in the labor force is important for sustainable economic development in transition countries.

Encouraging Women's Labour Force Participation in Transition Countries
15 ივლისი 2016

ISET is pleased to announce that a paper by Professor Noberto Pignatti entitled “Encouraging Women's Labour Force Participation in Transition Countries”, has been published as part of the IZA World of Labour series, an international platform that produces evidence-based advice for policymaking.

Participatory Democracy and Deliberative Model of Public Policy Making
27 მარტი 2015

On Thursday, March 26th, Dr. Nani Macharashvili, from TSU delivered a lecture in which she touched on the importance of the deliberative model of public policymaking.

საქართველოს პოლიტიკური კარუსელი, 2004-2014
14 ნოემბერი 2014

თუმცა, ყველა სამწუხარო ამბავში შეიძლება პოზიტიური დეტალის აღმოჩენა და როგორც ბევრი დამკვირვებელი, ამ ფონზე შეიძლება დადებითად შევაფასოთ ის ფაქტი, რომ საგარეო საქმეთა ახალი მინისტრი, თამარ ბერუჩაშვილი არაა ახალი კადრი. იმ გამობრძმედილი კარიერული დიპლომატის დანიშვნა, რომელიც წლების მანძილზე იყო ჩაბმული საქართველოსა და ევროპის ურთიერთობის პროცესში, მიუთითებს იმაზე, რომ ნელა, მაგრამ განუხრელად საქართველოს სახელმწიფო ძლიერებასა და სიცოცხლისუნარიანობას იკრებს.

Capacity Building for the NGO Community in Azerbaijan
31 ოქტომბერი 2012

ISET-PI was contracted by the German International Cooperation Agency (GIZ) to build the capacity of policymaking agencies and the NGO community in Azerbaijan to develop macroeconomic indices for their own needs.

შეავსე ფორმა