შეავსე ფორმა
Logo
ოქტომბერი 2020 | საქართველოს ზრდის მაჩვენებელი კვლავ ნეგატიურია, თუმცა მომავალ წელს სწრაფ აღდგენას უნდა ველოდოთ
21 ოქტომბერი 2020

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2020 წლის ოქტომბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

Q2 2020, მაკრო მიმოხილვა | შუა ქარცეცხლში: საქართველოს ეკონომიკა 2020 წლის აპრილ-ივნისში
24 სექტემბერი 2020

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2020 წლის მე-2 კვარტლის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

სექტემბერი 2020 | პანდემიის ქარცეცხლში: ტენდენციები, პროგნოზები და გაურკვევლობები
23 სექტემბერი 2020

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2020 წლის სექტემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ივლისი 2020 | წონასწორობა დაცულია: ვაჭრობის, ტურიზმისა და ინფლაციის მაჩვენებელი დრამატულად ეცემა, ფულადი გზავნილები კი სწრაფად იზრდება
23 ივლისი 2020

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2020 წლის ივლისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

მაისი 2020 | კოვიდ-რეალობა: მე-2 და მე-3 კვარტლების პროგნოზი შეიძლება სათანადოდ დაბალი არ იყოს
09 ივნისი 2020

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2020 წლის მაისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა