შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ენერგობაზრის მიმოხილვა: შეჩერებული
ენერგია წარმოების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ეკონომიკის ყველა სექტორში. ენერგიაზე მოთხოვნა ეკონომიკური აქტივობის სტაბილური ზრდის შესაბამისად იზრდება. ენერგო-სექტორის მიმოხილვა, რომელიც 2013 წელს დაიწყო, საქართველოს ენერგეტიკის (კერძოდ, ელექტროენერგიის, ნავთობისა და გაზის) სექტორში არსებულ ძირითად ტენ
დენციებსა და მნიშვნელოვან მოვლენებს აანალიზებს. ჩვენ გვჯერა, რომ ენერგეტიკა საქართველოსთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სექტორია, სწორედ ამიტომ კვარტალურ მიმოხილვაში ვაანალიზებთ იმ ტენდენციებს, რომლებიც ახასიათებს ენერგეტიკის სექტორს საანგარიშო პერიოდში. 
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
შეავსე ფორმა