შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

აგრო მიმოხილვა
გამოცემის მიზანია სოფლის მეურნეობის სექტორში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების შეჯამება და მასთან დაკავშირებული ეკონომიკური მაჩვენებლების მოკლე ანალიზი. გამოცემა ოთხი ნაწილისგან შედგება: სექტორის ბოლოდროინდელი განვითარებების მოკლე მიმოხილვა; ადგილობრივი და საერთაშორისო ფასების მიმოხილვა; ვაჭრობის
მიმოხილვა, სადაც ასახულია საერთო ექსპორტსა და იმპორტში სოფლის მეურნეობის ექსპორტის და იმპორტის წილი; პოლიტიკის მიმოხილვა, რომელიც მთავრობის მიერ სექტორში გატარებული ღონისძიებების მოკლე მიმოხილვას წარმოადგენს.
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
აპრილი 2018 | აგრო მიმოხილვა
26 აპრილი 2018

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აგრო მიმოხილვის 2018 წლის მაისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

მარტი 2018 | აგრო მიმოხილვა
20 მარტი 2018

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აგრო მიმოხილვის 2018 წლის მარტის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

28 თებერვალი, 2018 | როდის დადგება ქალაქში გაზაფხული?
25 თებერვალი 2018

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2018 წლის 28 თებერვლის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

15 თებერვალი, 2018 | არ არის ძროხა, არ არის რძე?!
12 თებერვალი 2018

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2018 წლის 15 თებერვლის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

31 იანვარი, 2018 | საკვები პროდუქტების ფასები იზრდება და იზრდება!
01 თებერვალი 2018

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2018 წლის 31 იანვრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა