შეავსე ფორმა
Logo
მარტი 2020 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
21 აპრილი 2020

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვის 2020 წლის მარტის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

საქართველოსთვის წყლის პოლიტიკის პერსპექტივის შემუშავება: ქვეყნის შეფასება
25 მარტი 2020

პროექტის მიზანია წყლის ეროვნული პოლიტიკისა და საქართველოს წყლის პოლიტიკის ჩარჩოს გრძელვადიანი ხედვის განმტკიცებასთან დაკავშირებული საჭიროებებისა და გამოწვევების შეფასება.

თებერვალი 2020 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
23 მარტი 2020

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვის 2020 წლის თებერვლის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

იანვარი 2020 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
27 თებერვალი 2020

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვის 2020 წლის იანვრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

დეკემბერი 2019 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა - წლის შეჯამება
31 იანვარი 2020

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვის 2019 წლის წლიური ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა