შეავსე ფორმა
Logo
ივლისი 2021 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
31 აგვისტო 2021

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვის ივლისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ივნისი 2021 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
30 ივლისი 2021

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვის ივნისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

მაისი 2021 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
30 ივნისი 2021

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვის მაისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

აპრილი 2021 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
28 მაისი 2021

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვის აპრილის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ISET Policy Institute and World Bank jointly hold a technical workshop on agriculture, land and water
19 მაისი 2021

On 19 May 2021, ISET Policy Institute in collaboration with World Bank (WB) conducted a technical workshop for a joint policy note on agriculture, land, and water in Georgia.

შეავსე ფორმა